Neujahrsvorsӓtze und mein privates Tagebuch

Es ist der erste Januar, also die beste Zeit für Neujahrsvorsӓtze. Seit diesem Jahr werde ich auf meinem Blog nich nur Rezensionen der Bücher schreiben, sondern auch ein Tagebuch führen. Nicht über mein Privatleben, sondern darüber, wie ich Deutsch lerne. Ich möchte – auf Grund meiner eigenen Erfahrung – Ihnen, meiner Meinung nach, die besten Methoden zum Deutsch lernen zeigen.

Ich behandle das Deutschlernen als einen Weg, interessant, aber auch schwierig und anspruchsvoll. Wӓhrend dieser Reise begegne ich verschiedenen Methoden und Lernöglichkeiten. Einige sind nützlich, andere sollten dem Zeitverlust hinzugefügt werden. Ich möchte auch – aus der Sicht einer Sprachschülerin – zeigen, welche Lehrbücher und Formen von Übungen ich für die besten halte. Ich möchtedie auch die Vor- und Nachteile verschiedener Formen des Lernenszeigen. Nicht aus der Sicht einer Sprachlehrerin, was ich nicht bin, sondern aus dem Blickwinkel einer lernenden Person.

Dank der Rezensionen, die ich poste, kann man herausfinden, welches Buch lesenswert ist. Ab jetzt werde ich mit jeder Rezension des Buches nützliche Informationen für andere Personen, die die Sprache lernen bereitstellen. Ich hoffe, dass meine Eintrӓge Ihnen helfen Deutsch zu lernen.

In der Zwischenzeit wünsche ich Ihnen alles Gute im neuen Jahr. Besonders weise Entscheidungen, Motivation und Freude am Deutschlernen!

**************

 Jest pierwszy stycznia, a więc najlepszy czas na noworoczne postanowienia. Od tego roku na swoim blogu będę zamieszczała nie tylko recenzje książek, ale również prowadziła pamiętnik. Nie taki, który opisuje moje prywatne życie, ale poświęcony nauce niemieckiego.

Chciałabym – bazując na własnym doświadczeniu – pokazać Wam, moim zdaniem, najlepsze metody nauki języka niemieckiego. Traktuję ją jako podróż, niezwykle interesującą, ale również trudną i wymagającą. Podczas niej napotykam na różne metody i sposoby nauki. Niektóre są pożyteczne, inne uważam za stratę czasu. Chciałabym również pokazać, które podręczniki czy metody nauki niemieckiego uważam za szczególnie godne polecenia. Nie z punktu widzenia nauczyciela języka, którym nie jestem, ale z perspektywy właśnie osoby uczącej się.

Dzięki recenzjom książek, które zamieszczam, możecie się dowiedzieć, które książki są warte przeczytania. Od teraz do każdej recenzji będę dołączała informacje przydatne z punktu widzenia osoby uczącej się. Mam nadzieję, że moje wpisy pomogą Wam w waszej własnej podróży z językiem niemieckim.

Tymczasem życzę wszystkim szczęśliwego nowego roku. Mądrych wyborów, a także motywacji i radości z nauki niemieckiego!

Copyright ® 2018 Anna Kalocińska / annakalocinska.com. All rights reserved.