12 Rules for Life: An Antidote to Chaos

It has been almost three years since the publication of the bestseller „12 Rules for Life: An Antidote to Chaos“ by Jordan B. Peterson, a clinical psychologist, cultural critic, writer, and professor of psychology at the University of Toronto. Its highly anticipated follow-up “Beyond Order: 12 More Rules for Life” is slated to appear early this March. If you haven’t read the first book (or you have, but not in English) I give you a quick look at its contents and present my thoughts on the feel of the original work. The review of the second book will land in March.

How to live a meaningful life?

As a book, “12 Rules for Life” falls into the broad genre of personal development. The main theme of the book is simple yet significant: how to live a meaningful life. It presents elaborate answers to fundamental questions that – as the author admits – had tormented him for decades. Peterson’s devotion to the subject is compelling and, as far as I can tell, sincere.

His reasoning is backed up by studies ranging from psychology, mythology, religion, the history of mankind, and his own psychological practice as a therapist. Peterson aims high – he tries to develop a synthetic vision of meaning in life of an(y) individual. This vision is both theoretical (philosophical, one might say) and practical – it may serve as a guide in your everyday actions.

12 rules (for bookworms)

To give you the gist of the book’s content without revealing too much, I have decided to narrow it down to just one aspect of life which seems to be inevitable for the community visiting this site – L2 reading and learning. This has led me to the following 12 Rules for Bookworms Who Want to Learn English. Each rule is a light adaptation of the corresponding rule in Peterson’s book.

 1. Take a confident posture while reading. This might help you keep the right level of serotonin that, in turn, might enhance your overall performance, learning, and memorization.
 2. Read responsibly – wear your reading glasses, do not hump, take breaks, eat and drink properly beforehand etc.
 3. Make friends with people who want to see you progress in your read-and-learn activity.
 4. Compare yourself to the L2 reader you were yesterday, not to the one someone else is today.
 5. Don’t let the children bother you while you are reading and learning (unless you like that).
 6. You better learn the bloody English and read the damn books before you complain about how hard it is.
 7. Do not let your read-and-learn activity be expedient, focused on easily achievable and temporary goals.
 8. Tell the truth (on how much you spend on books) – or, at least, don’t lie.
 9. Assume that the person you are listening to might have read something you didn’t.
 10. Track and specify what you are aiming at in your read-and-learn activity.
 11. Do not bother a child when she is reading “The Sound and the Fury” or something equally difficult – she is exposing herself voluntarily to risk in order to gain competence.
 12. If you must read something extremely difficult, consume it in small portions.

Reading experience

So how difficult is this book in terms of linguistic structure? You might be surprised but if your level is B2, you will feel at home. The level of the book is, for the most part, upper intermediate. Occasionally you will come across fragments that are more difficult. For example, in a paragraph where the author recalls his attempts to feed his son who did not want to eat as a toddler, words such as “ornery”, “to stymie”, “blighter” and “grumpy” occur. Or, in the very first chapter, you witness some professional jargon, including “serotonin”, “octopamine”, “crustaceans”, “endemic”, “flexion” or “reuptake inhibitors”.

But, honestly, either you can just keep reading without compromising your understanding of the chapter, or simply look up unknown words in the dictionary which is obviously the preferred way. Personally, when reading I consult an English-English dictionary of contemporary English or do a quick English Wikipedia search. This gives me the opportunity to build my understanding of unknown words using English words that I already know – this is also one way of following Rule 7.

What might be regarded as discouraging is that the narration occasionally becomes complex in the sense that it is not clear right away why the author discusses weird topics such as lobsters. Why would you discuss such a thing in a book about the meaning of life? I will not risk offering the opinion that Peterson’s ideas are flawless, but certainly they are deeply considered and it is better to assume that the author presents them in an optimal way which nevertheless might require more space or less conventional means. Fortunately, many of Peterson’s abstract ideas are usually illustrated by simple, real-life examples. So, even if you miss the big picture, you will certainly be capable of extracting the most essential bits.

Overall, I believe that reading this book is a win-win situation. First, it will keep you thinking very deeply on your life which is a good thing. You will also learn a few interesting facts regarding psychology, mythology, and religion among other topics. Finally, your English might benefit as well – you will not be overwhelmed by new terminology yet, at the same time, words such as “lobsters” and “serotonin” will inevitably enter your vocabulary.

Tips for learners:

 • If your level is B2, you will feel like home.
 • The book is written, for the most part, in light and flowing prose.
 • You will not be overwhelmed be new terminology, but be prepared for scattered short passages packed with difficult vocabulary.
 • There is an audio book available.
 • You can find a lot of content about the book on the Internet (e.g., check out Peterson’s YouTube channel).

About book:
Author: Jordan Peterson
Illustrator: Ethan Van Sciver
Publisher: Random House Canada
Subjects: psychology, philosophy
Language: English

********

Już prawie trzy lata upłynęło od publikacji bestselleru pod tytułem „12 Rules for Life: An Antidote to Chaos“ autorstwa Jordana B. Petersona, psychologa klinicznego, krytyka, pisarza i profesora psychologii na Uniwersytecie w Toronto. Długo oczekiwana kontynuacja “Beyond Order: 12 More Rules for Life” ma ukazać się na początku marca bieżącego roku. Jeżeli nie czytaliście jeszcze pierwszej książki (albo czytaliście, ale nie w języku angielskim), przedstawię Wam krótko swoje przemyślenia na temat jej treści oraz warstwy językowej. W marcu przygotuję dla Was recenzję drugiej ksiązki.

Co zrobić, by Twoje życie nabrało znaczenia?

„12 Rules of Life“ należy do książek z gatunku rozwoju osobistego. Jej temat przewodni jest prosty: jak sprawić, by nasze życie miało sens. Peterson stara się wyczerpująco odpowiedzieć na najbardziej podstawowe pytania, które – jak sam twierdzi – dręczyły go od dziesięcioleci. Jego przywiązanie do tematu jest ogromne i według mojej oceny autentyczne.

Rozumowanie autora jest poparte badaniami z zakresu psychologii, mitologii, religii, historię ludzkości i własnej praktyki psychologicznej jako terapeuty. Autor mierzy wysoko – stara się wypracować syntetyczną wizję życia jednostki. Wizja ta ma wymiar zarówno teoretyczny (można powiedzieć, że filozoficzny) jak i praktyczny – może stanowić przewodnik życia codziennego.

12 zasad (dla moli książkowych)

Aby przedstawić ci treść książki, nie zdradzając przy okazji zbyt wiele, zawęziłem ją do dwóch aspektów życia, które wydają się być nieuniknione dla osób odwiedzających tę stronę – czytania i uczenia się. Doprowadziło mnie to sformułowania 12 zasad dla moli książkowych, którzy chcą się uczyć angielskiego. Każda zasada jest luźną adaptacją odpowiedniej reguły znajdującej się w książce Petersona.

 1. Podczas czytania przyjmij pewną postawę. Może to pomóc w utrzymaniu odpowiedniego poziomu serotoniny, co z kolei przełoży się na poprawę twojej ogólnej wydajności i lepsze zapamiętywanie.
 2. Czytaj odpowiedzialnie – noś okulary do czytania, nie garb się, dobrze jedz i pij.
 3. Przyjaźnij się z osobami, którym zależy na Twoich postępach w czytaniu i uczeniu się języka obcego.
 4. Porównuj swój poziom językowy z tym, który miałeś wczoraj, a nie z tym, który ktoś inny ma obecnie.
 5. Nie pozwól, żeby dzieci przeszkadzały ci, kiedy czytasz i uczysz się (chyba że tak lubisz).
 6. Ucz się tego cholernego angielskiego i czytaj książki zamiast narzekać, jakie to trudne.
 7. Nie pozwól, by twoja aktywność związana z czytaniem i uczeniem się była doraźna, skupiona na łatwo osiągalnych i tymczasowych celach.
 8. Mów prawdę (ile wydajesz na książki) – a przynajmniej nie kłam.
 9. Załóż, że osoba, której słuchasz, mogła przeczytać coś, czego ty nie przeczytałeś.
 10. Śledź na bieżąco swoje postępy i aktualizuj cele, które chcesz osiągnąć w czytaniu i nauce języka.
 11. Nie przeszkadzaj dziecku czytającemu „Wściekłość i wrzask“ lub coś równie trudnego – dziecko dobrowolne naraża się na ryzyko w celu zdobycia wiedzy.
 12. Jeśli musisz przeczytać coś naprawdę bardzo trudnego, czytaj to małymi kawałkami.

Warstwa językowa

Jak trudna jest książka Petersona pod względem struktury językowej? Możesz być zaskoczony, ale jeśli jesteś na poziomie językowym B2, to będziesz się czuł jak w domu. W przeważającej części powieść wymaga poziomu średniozaawansowanego. Tylko niekiedy natrafisz na trudniejsze fragmenty. Dla przykładu, w akapicie, gdzie autor wspomina próby nakarmienia syna, który jako małe dziecko nie chciał jeść, pojawiają się słowa takie jak “ornery”, “to stymie”, “blighter” i “grumpy”.

Albo w pierwszym rozdziale będziesz mierzył się z fachowym żargonem w postaci słów takich jak: “serotonin”, “octopamine”, “crustaceans”, “endemic”, “flexion” i “reuptake inhibitors”. Tak zupełnie szczerze, to albo możesz pominąć zupełnie te słowa – i tak zrozumiesz sens akapitów – albo spróbować znaleźć ich znaczenie w słowniku. Osobiście korzystam ze słownika angielsko-angielskiego lub przeszukuję angielską Wikipedię. Daje mi to możliwość poznania nowych angielskich słów przy użyciu tych, które już znam – to też jeden ze sposobów przestrzegania reguły 7.

To, co może zniechęcać do książki, to fakt, że narracja od czasu do czasu staje się skomplikowana, np. nie od razu wiadomo, dlaczego autor poświęca wiele uwagi homarom. Dlaczego miałby omawiać takie rzeczy w książce poświęconej odnajdywaniu sensu życia? Nie zarazykuję twierdzenia, że poglądy Petersona są bezbłędne, ale na pewno są one głęboko przemyślane i lepiej założyć, że autor przedstawia je w sposób optymalny, który jednak może wymagać więcej miejsca lub mniej konwencjonalnych środków.

Na szczęście wiele abstrakcyjnych idei ilustrowana jest prostymi, z życia wziętymi przykładami. W ostatecznym rozrachunku, nawet jeśli nie zdołasz uchwycić wizji autora w całej rozciągłości, z pewnością uda Ci się wydobyć najistotniejsze myśli.

Podsumowując, uważam, że zdecydowanie warto sięgnąć po tę książkę. Dzięki niej głębiej przemyślisz podejście do swojego życia, co samo w sobie jest korzystne. Nauczysz się również kilku przydatnych faktów z dziedziny psychologii, mitologii czy religii. Co najważniejsze, skrzysta na tym Twój angielski – w trakcie czytania nie będziesz przytłoczony nową terminologią, a jednocześnie słowa takie jak “lobsters” czy “serotonin” na stałe zagoszczą w twoim słowniku.

Wskazówki dla uczących się:

 • Jeśli twój poziom językowy to B2, będziesz czuł się jak w domu;
 • Książka napisana jest, w przeważającej części, łatwą i płynną prozą;
 • Nie będziesz czuł się przeciążony nowym słownictwem, ale bądź przygotowany na rzadko występujące trudniejsze fragmenty;
 • Książka jest również dostępna jako audiobook;
 • Wiele przydatnych informacji o książce Petersona możesz znaleźć w internecie (na przykład na jego kanale YouTube).

  O książce:

  Autor: Jordan Peterson
  Ilustracja: Ethan Van Sciver
  Wydawnictwo: Random House Canada
  Tematyka: psychologia, filozfia
  Język: Angielski

Copyright book review ® 2018-2021 Anna Kalocińska/annakalocinska.com. All rights reserved.